• Výroba infračervených sálavých panelov


  Vykurovacie telesá OZIRIS slúžia ako zdroj tepelnej energie na úplné alebo lokálne vykurovanie domácností, kancelárií, hál a iných priestorov elektrickou energiou.

  Chcem vedieť viac -
  -
  -
  -
  -
  -
  - -

- Princíp kúrenia

Sálavé vykurovacie panely odovzdávajú teplo do priestoru v prvom rade sálaním (infračervená energia o vlnovej dĺžke 7-10 µm). Táto energia sa po dopade na akékoľvek pevné telesá mení na teplo – ohrieva všetky predmety, ktoré sú tejto energii vystavené.

Viac informácii

Maximálne využitie energie vykurovania

je možné dosiahnuť