Ako to funguje

Princíp infračerveného vykurovania

Infračervené panely produkujú práve tú oblasť infračerveného žiarenia, ktorá vyvoláva príjemnú tepelnú pohodu a neobsahuje „škodlivé druhy žiarenia“!
INFRA VYKUROVANIE je sálavé vykurovanie, t.j. prenos energie zo zdroja tepla do vykurovaného priestoru je taký, že od zdroja sa ohrievajú najprv okolité predmety (aj ľudia) a stavebné konštrukcie a až následne sa od nich ohrieva vzduch.
Pre porovnanie – klasické teplovodné vykurovanie je konvekčné vykurovanie, pri ktorom sa od vykurovacieho telesa ohrieva najskôr vzduch a až následne od neho okolité predmety (aj ľudia) a stavebné konštrukcie. Pritom vzduch vo vykurovanej miestnosti má vždy tendenciu rozvrstviť sa vo zvislom smere podľa teploty – dole je najchladnejší a hore najteplejší.

Rozloženie teplôt v miestnosti – porovnanie:

INFRA VYKUROVANIE
infra
KLASICKÉ VYKUROVANIE
klasik

Prúdenie „tepla“ od vykurovacieho telesa v miestnosti – porovnanie:

1. KLASICKÉ VYKUROVANIE

1a)-pohľad-zboku
1a) pohľad zboku
1b)-pohľad-zboku
1b) pohľad zboku

2. INFRA VYKUROVANIE

2a)-infra-panel-na-stene
2a) infra-panel na stene
2b)-infra-panel-na-strope
2b) infra-panel na strope

Pri klasickom vykurovaní sa vykurovacie teleso (VT) umiestňuje pod okno hlavne z dôvodu lepšieho prúdenia ohriateho vzduchu od neho smerom do miestnosti, zároveň tým však nezanedbateľná časť tepla prechádza aj stavebnými konštrukciami do vonkajšieho prostredia – za VT cez obvodovú stenu a ponad VT cez okno – viď obr. 1a).
Pozn.: Je potrebné poznamenať, že každé správne okno by malo zabezpečovať určité „mikrovetranie“ pre minimálnu výmenu vzduchu v miestnosti (súvisí to aj s vlhkosťou v miestnosti, atď.), takže tepelným stratám cez túto stavebnú konštrukciu nezabránime celkom. Väčšia časť ohriateho vzduchu prúdi do miestnosti podľa obr. 1b) a keď odovzdá teplo, klesá ochladený k podlahe a je znovu ohrievaný od VT.

Pri infračervenom vykurovaní sa vykurovacie teleso (VT) môže umiestniť kdekoľvek podľa potreby na strop – obr. 2b) alebo na steny – obr.2a), pričom sa minimalizujú straty cez obvodové konštrukcie miestnosti. No a prenos tepla z VT do vykurovaného priestoru je taký, že od zdroja sa ohrievajú najprv okolité predmety (aj ľudia) a stavebné konštrukcie a až následne od nich sa ohrieva vzduch, čo predstavuje ďalšie úspory a výhody oproti klasickému vykurovaniu.
Pozn.: Samozrejme všeobecne platí, že každá stavebná konštrukcia má svoje tepelné vlastnosti, ktorými sú dané jej konštantné tepelné straty – nech sa použije akýkoľvek typ vykurovania.