Technické údaje

Nami ponúkané vykurovacie infra-panely sú vyrobené na Slovensku. Všetky komponenty sa vyrábajú na jednom mieste s absolútnou kontrolou kvality výroby na všetkých stupňoch.

Výkonová časť je odporová doska z uhlíkových vlákien vlastnej konštrukcie, ktorá zabezpečuje rovnomerný elektrický odpor na celej ploche a teda aj rovnomerný ohrev na celej ploche panelu bez chladných a teplejších miest a následne bezkonkurenčnú životnosť celého vykurovacieho panelu. Doska je z nehorľavého materiálu a ani pri nesprávnom zapojení alebo poruche nehrozí riziko požiaru.

Tepelná izolácia za doskou zabezpečuje smerovú distribúciu tepla a umožňuje montáž dosky aj na horľavú podložku bez rizika požiaru.

Pohľadová vrstva z kremíkového piesku zabezpečuje vysokú emisivitu tepelného žiarenia 95 až 97%, čo predstavuje špičku medzi výrobkami určenými na tento druh vykurovania.

Regulácia výkonu – trojvodičové zapojenie všetkých panelov umožňuje využívať reguláciu výkonu 0 – 50% – 100%, zabezpečuje ďalšie úspory energie a lepšie výkonové využitie za rôznych vykurovacích podmienok.

Rozmerový a výkonový sortiment našich panelov pokrýva všetky potreby zákazníkov a ich požiadaviek na optimálny návrh panelu na konkrétny účel, či špecifické podmienky použitia.

Špecifikácia na stiahnutie

Jednoduchý výpočet potrebného výkonu pri infrakúrení:

Počítame s potrebným tepelným výkonom v intervale 25 – 40 W/m3 podľa nasledovných kritérií:
1. Nové objekty s vypočítanými tepelnými stratami – použije sa len 80% z hodnoty vypočítanej pre konvenčné vykurovanie.
2. Nové objekty dobre zateplené, bez výpočtu strát – 25 W/m3
3. Dodatočne zateplené objekty – 30 W/m3
4. Nezateplené obytné objekty – 35 W/m3
5. Rekreačné a trvalo nevykurované objekty 40 W/m3