Infrapanely OZIRIS

Vykurovacie telesá OZIRIS slúžia ako zdroj tepelnej energie na úplné alebo lokálne vykurovanie domácností, kancelárií, hál a iných priestorov elektrickou energiou.

Oziris je vykurovacie teleso tvaru dosky (panelu) upravené  tak, aby funkčnou stranou do vykurovaného priestoru mal maximalizovaný tok energie.

Vykurovacie telesá OZIRIS

premieňajú elektrickú energiu na infračervené žiarenie o vlnovej dĺžke 7-10 µm, ktoré vyžarujú celou plochou do okolitého priestoru. Infračerveným žiarením sa nezohrieva vzduch miestnosti, ale ožarované osoby a predmety. Vznikne príjemný pocit tepla i pri nižšej teplote vzduchu. Infračervené žiarenie neuniká oknami.

Samotný princíp infračerveného vykurovania je jednoduchý. Odporový prvok v telese sa vplyvom prechodu elektrického prúdu zohrieva a zároveň zohrieva aj prednú stranu dosky, korá je pokrytá vrstvou kremičitého piesku. Takto upravený povrch zaisťuje maximalizáciu sálania tepla.

infrapanely

zasadacka-s

kupelna-s

byt01-s