Princíp kúrenia

Infračervené žiarenie

Je zrejmé, že bez tepelného a svetelného žiarenia slnka by neexistoval život na zemi. Preto je prakticky každý živý organizmus maximálne prispôsobený na ich prijímanie a využívanie. Vplyv infračerveného žiarenia a jeho dôležitosť je veľmi ľahko zistiteľná a overená. Pri pobyte na slnku máme pocit tepla a naopak v tieni zas pocit zimy i keď je teplota vzduchu rovnaká. Panely OZIRIS produkujú práve tú oblasť infračerveného žiarenia, ktorá vyvoláva príjemnú tepelnú pohodu a je úplne iného druhu, ako tzv. „škodlivé druhy žiarenia“.
Povrchová teplota panelov OZIRIS je od 80 °C do 130 °C. Majú kvalitný povrch s vysokým koeficientom emisivity 95 – 97 %. Toto umožňuje odovzdávať maximum energie práve potrebným žiarením.
Preto pôsobenie panelov OZIRIS nemá negatívne zdravotné účinky, ale naopak, skvalitňuje prostredie.

Efektívnosť vykurovania

Popri nízkej hmotnosti má teleso OZIRIS vysoký výkon, čo umožňuje v spojení s kvalitnou reguláciu a s maximálnym využitím tepelných ziskov rýchle prispôsobenie sa požiadavkám na teplotu prostredia.

Popri energetickej úspore a vysokej kvalite vykurovania sú nezanedbateľné i ekologické účinky na okolité prostredie. Nízky inštalovaný príkon (20 až 30 W /m 3) vykurovaného priestoru umožňuje využiť existujúce rozvody elektrickej energie. Jednoduchosť inštalácie, investičné náklady porovnateľné s klasickým vykurovaním, nízke prevádzkové náklady, praktický neobmedzená životnosť a vysoká technická úroveň systému robia z panelov OZIRIS vysokoefektívny a perspektívny výrobok na vykurovanie.


Maximálne využitie energie vykurovania je možné dosiahnuť:

  • maximálnym tepelným tokom sálaním
  • nezávislým vykurovaním jednotlivých miestností
  • rýchlou odozvou na zmeny teploty


Tieto hlavné vlastnosti telies OZIRIS v spojení s kvalitnou reguláciou umožňujú dosiahnuť úspory energie v hodnote 50 – 70% najmä v prechodnom období.