Výhody

Priestorová klíma

 • Pocit tepla ako pri kachľových peciach
 • Minimálny úbytok kyslíka a vlhkosti vzduchu, nie je potrebné zvlhčovanie vzduchu
 • Žiadne tepelné vrstvenie
 • Hygienické, nedochádza k víreniu prachu
 • Rýchla prispôsobivosť teploty
 • Suché murivo, žiadna tvorba kondenzácie vody, odstraňuje plesne, žiadny elektrosmog, nekovové vykurovacie teleso

Funkčnosť

 • Šetrí miesto
 • Každá miestnosť môže byť vykurovaná nezávisle od ostatných
 • Jednoduchá montáž, možnosť dokupovať samostatne podľa potreby
 • Žiadne kotle, komíny, palivo, popol, údržba, potrubie, radiátory, zamŕzanie vody, korózia, odvzdušňovanie
 • Zvyšuje úžitkovú plochu – priestor môže byť využitý inak
 • Možnosť použiť na temperovanie a vysúšanie miestností
 • Vhodné na temperovanie kostolov, skladov a pod
 • Vysoká prevádzková bezpečnosť, poruchy sú prakticky vylúčené
 • Jednoduchá obsluha a regulácia pomocou digitálnych alebo mechanických termostatov
 • Presne vypočítateľná a kontrolovateľná spotreba elektrickej energie
 • Je možné začleniť do akéhokoľvek prostredia
 • Priemerná denná prevádzka cca 6-8 hodín
 • Zaujímavý moderný design
 • Čisté zdravé prostredie v pohodlí vášho domova

Faktory zdravia

 • Vzduch ostáva čistý, nedochádza k prevaľovaniu vzduchu ani k bežnému spaľovaciemu procesu, pri ktorom je spotrebovávaný kyslík. Nie je nutné zvlhčovanie vzduchu. Infrakúrenie je najlepšou alternatívou k vytvoreniu príjemnej a zdravej priestorovej klímy, zvlášť pre ľudí, ktorí trpia alergiami na prach, alebo citlivo reagujú na akékoľvek škodliviny vo vzduchu.